Historia opisywana już we wcześniejszym postcie ale ku przypomnieniu w punktach

1. płyniemy

2. buja jako cholera

3. mamy desantowo spylać do wody

4.  nie mam płetw na nogach, każą wpindalać do wody, zaraz wrzuca aparaturę!

5. jestem w wodzie, płetwy som, dzie mój aparat maszina?

6. Oł maj Gad, nie ma aparatu, profitu nie ma, nie będzie zdjęć?

7. płyniem, a ich oczom ukazał się żułf…

9. Aparat został na łodzi

10. nie ma punktu 8 😛